OnderwijsAdvies > ... > Ouders > Vergoede zorg sociaal-emotionele of gedragsmatige ontwikkeling
Vergoede zorg sociaal-emotionele of gedragsmatige ontwikkeling

Voor wie

Deze vergoede zorg is voor kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben bij hun sociaal-emotionele of gedragsmatige ontwikkeling.

Inhoud

School, thuis en zorg

Kinderen die in hun ontwikkeling op school of thuis vastlopen door psychische problemen kunnen bij ons terecht. Psychische problemen kunnen zich uiten in hoofd- of buikpijn, angsten, sombere of boze stemmingen, onhandigheid in sociale contacten, aandachtsproblemen of hyperactiviteit. Deze klachten kunnen problemen geven bij het functioneren thuis, maar ook op school. Het leren kan daardoor minder makkelijk of zelfs lastig worden. Wij bieden oplossingsgerichte individuele hulp of groepsbehandeling zodat het kind zich prettiger gaat voelen en het leren weer beter gaat.

Zo werken wij

  1. We beginnen altijd met een intakegesprek. Hierin bespreken we met de ouders, het kind en school de hulpvraag: wat is het probleem en wat moet veranderen?
  2. We bedenken met elkaar welke ondersteuning het kind het beste helpt. We observeren het kind tijdens deze fase  in de klas, indien dat nodig is. We maken een keuze voor individuele begeleiding of groepsbehandeling. We bepalen met elkaar de doelen.
  3. Aan de slag. Tijdens de oplossingsgerichte behandeling bespreken we regelmatig hoe het ervoor staat: wat heeft het kind geleerd, wat gaat beter en wat willen we nog meer bereiken? Juist de interactie tussen thuis en school is hierin heel belangrijk.
  4. Evalueren. Aan het einde van het traject bespreken we of de doelen behaald zijn en wat nodig is om het behaalde succes vast te houden. Als de doelen behaald zijn, sluiten we het traject af.

Individueel of in een groep?

We behandelen indiviueel en in groepjes. De keuze is afhankelijk van wat het beste voor het kind is. Problemen onstaan vaak in de interactie met anderen. Een groepsbehandeling kan dan een effectief middel zijn. Natuurlijk werkt het kind binnen de groep altijd aan zijn/haar eigen doelen. 

Als er geen groepsbehandeling mogelijk is (omdat deze nu niet van start gaat of het kind het fijner vindt) kan ook individuele behandeling plaatsvinden. 

Het belangrijkste is dat het kind zich ontwikkelt, de vorm volgt. 

Aanbod

GROEPSBEHANDELINGEN GEDRAG (6-12 jaar)

Bij het samenstellen van een groep wordt er gekeken naar de leeftijd, de hulpvraag en het karakter van het kind.

Weerbaarheid
Speciaal bedoeld voor kwetsbare kinderen die het moeilijk vinden om zich in een grote groep kinderen op de basisschool te bewegen en er hun plekje te vinden. Deze kinderen worden regelmatig een slachtoffer van pesten en de persoonlijkheidsontwikkeling kan schade oplopen. In de behandeling leren zij technieken en vaardigheden en krijgen zij inzicht in hoe zij meer voor zichzelf op kunnen komen en hoe om te gaan met ‘dingen durven’.

Sociale vaardigheden
Speciaal bedoeld voor kinderen die het lastig vinden om met andere kinderen om te gaan. Ze hebben vaak ruzie en staan ook regelmatig alleen in een groep. In de behandeling leren zij zich te verplaatsen in andere kinderen, te ‘geven en te nemen’ en hoe samen met andere kinderen te kunnen spelen en werken.

Faalangst
Speciaal bedoeld voor kinderen die vaak angstig zijn als het op presteren aankomt op school. Ze zijn bang om slechte cijfers te halen en om niet te beantwoorden aan verwachtingen van zichzelf, andere kinderen, leraren of hun ouders. In de behandeling leren zij zelfvertrouwen te ontwikkelen, uit te gaan van eigen kracht en om minderwaardigheidsgevoelens tegen te gaan.

Gedragsregulatie
Speciaal bedoeld voor kinderen die het moeilijk vinden om op school zich langere tijd te kunnen concentreren. Ze zijn impulsief en meestal ook druk in gedrag. Bij het schoolwerk, maar ook bij het samen spelen en werken met andere kinderen ondervinden zij daarvan last. In de behandeling leren zij technieken en vaardigheden om dit bij zichzelf te herkennen en er zelf invloed op te hebben. De kinderen krijgen zo meer controle over zichzelf.

Groepsbehandeling voor begaafde kinderen
Begaafde kinderen hebben kenmerkende eigenschappen die hen kwetsbaar maken. Je kunt hierbij denken aan een sterk rechtvaardigheidsgevoel waardoor ze sneller in conflict komen met hun omgeving of een kritische instelling, wat tot een negatieve reactie van anderen kan leiden. Het gevoel ‘anders’ te zijn en niet begrepen te worden door de omgeving kan leiden tot moeizame omgang met leeftijdsgenoten of heftige teleurstellingen. We kunnen een groepstraining geven die bedoeld is voor deze specifieke doelgroep.

INDIVIDUELE BEHANDELINGEN 

Oplossingsgerichte therapie (6-12 jaar)
Psychologen en orthopedagogen van OnderwijsAdvies bieden oplossingsgerichte therapie aan gericht op kinderen en jongeren. Effectonderzoek laat zien dat oplossingsgerichte therapie net zo effectief is als andere behandelingen maar het effect kan in kortere tijd bereikt worden (Oplossingsgerichte therapie, Cora Bartlink, 2011, NJI).

De behandeling richt zich op lichte angsten, begeleiding van hoogbegaafde kinderen, of andere lichte sociaal-emotionele problemen. We werken met een protocol met vijf behandelsessies.

Cogmed (7-12 jaar )
OnderwijsAdvies biedt een werkgeheugentraining aan middels het computerprogramma Cogmed. Dit is een behandeling gericht op het verbeteren van de aandacht en concentratie. Het is een computerprogramma waarbij de cliënt 5 weken lang 5 dagen per week het werkgeheugen traint. 

In goede handen

OnderwijsAdvies heeft orthopedagogen en BIG geregistreerde psychologen in huis die dagelijks op scholen werken en de schoolsituatie dus goed kennen. Zij helpen de leerling op de best passende manier en helpen het kind waardoor school weer fijn wordt en het leren beter gaat. Zij hebben ruime ervaring met het ondersteunen en behandelen van kinderen zowel in groepjes als individueel.

Kosten

De kosten en vergoeding van een behandeling zijn afhankelijk van de vraag en het gekozen traject. Tijdens het intakegesprek bespreken we wat we gaan doen en wat de kosten* zullen zijn. Zo ontstaan er geen verrassingen. 

*Vergoeding door gemeenten
In een aantal gemeenten wordt de behandeling voor generalistische basiszorg GGZ vergoed, omdat OnderwijsAdvies een contract heeft afgesloten met deze gemeenten.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen van de gemeente waarin uw kind woont, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. 

OnderwijsAdvies heeft contracten met de gemeenten in de regio's Amsterdam, Amstellanden, Zuid Kennemerland, IJmond en de regio Haaglanden.

Wilt u kijken of uw gemeente de behandeling vergoedt? Bekijk het OVERZICHT.

Aanmelden

Binnenkort treft u hier een aanmeldformulier waarmee u uw kind kunt aanmelden. 

Contactpersonen

Wilt u meer informatie? Neem contact op met één van de volgende personen:

Regio Zoetermeer: Kim Katelaan
Regio Gouda: Jantine Tijdeman
Regio Hoofddorp: Marjon Bembom
Regio Leiden: Babette de Wolf

Aanmelden

Wilt u een kind aanmelden? Neem dan contact met ons op. Aangezien ieder traject op maat is, kennen wij geen aanmeldformulieren. We bespreken eerst de hulpvraag en stellen dan vast welke informatie nodig is. Een verwijsbrief van de huisarts en het BSN-nummer hebben wij voor vergoede zorg altijd nodig

Contactpersoon

Babette de Wolf

Adviseur/ Orthopedagoog

Contactpersoon

Jantine Tijdeman

Onderwijsadviseur/ GZ-psycholoog

Contactpersoon

Marjon Bembom

Psycholoog/ orthopedagoog