OnderwijsAdvies > ... > Dienstenoverzicht > Kanjertraining A

Kanjertraining A

Voor wie

Leraren en intern begeleiders

Inhoud

De Kanjertraining is een methodiek op sociaal-emotioneel gebied, die zich richt op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen tussen 4 en 16 jaar.
De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren.

Uw resultaat

U kunt de kanjermethode in uw eigen school inzetten. U leert alle benodigde kennis en vaardigheden om de kanjermethode te begeleiden. U verwerft een officiële licentie om met deze methode te mogen werken.

Trainingsdata:

  • OnderwijsAdvies, locatie Zoetermeer: 11 okt 2016, 18 nov 2016 en 10 jan 2017 van 9.00 tot 15.30 uur
  • OnderwijsAdvies, locatie Leiden: 13 mrt 2017, 14 mrt 2017 en15 juni 2017 van 09.00 - 15.30 uur.

De prijs is exclusief de materialen van de Kanjermethode en inclusief lunch.

Maak gebruik van Fonds1818
Fonds1818 geeft max. € 2500,- aan scholen die een pestmethode invoeren, mits uw school zich in een specifieke regio bevindt. Een aanvraag voor schooljaar '16-'17 kan tot 1 februari 2017 ingediend worden. Na 1 februari alleen nog voor het volgend schooljaar.

Wist u dat?

  • Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de Kanjertraining werkt? 
  • De Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de Kanjertraining heeft beoordeeld als effectief volgens sterke aanwijzingen? Dit is de hoogst mogelijke erkenning voor programma’s die gericht zijn op opgroeien en opvoeden. Het is uitzonderlijk dat het NJi een zo hoog oordeel toekent.
    Lees het persbericht dat de stichting Kanjertraining op 5 jan 2015 hierover heeft uitgebracht. (ook te zien onder het kopje downloads)

  • Maar liefst 2500 basisscholen met Kanjertraining werken?

  • Ook kinderen met ernstige gedragsproblemen of heel lage zelfwaardering worden geholpen met Kanjertrainingen?

Lees meer in het artikel (zie downloads) over het onderzoek dat psychologe Lilian Vliek heeft uitgevoerd.

DEZE OPLEIDING IN GEVALIDEERD DOOR REGISTERLERAAR

Studiebelasting (SBU) = 27 uur
Registernummer = 6k2l9BNF3F

Agenda

13 maart t/m 13 maart 2017
Locatie: Leiden

Downloads

Persbericht 5 Jan 2016 Nji Erkenning Kanjertraining
Artikel Kanjertraining Trouw 31082015155124
Mindmap Passend Onderwijs