Leren & inspireren

Wat zoekt u?
Trainingen voor ouders over omgaan met dyslexie in het VO

Laatste nieuws

09 oktober 2014
Deze training, bestaande uit 2 avonden, is bedoeld voor ouders van een kind met dyslexie dat is gestart op het Voortgezet Onderwijs. Ook ouders van leerlingen met dyslexie uit groep 7 en 8 van de basisschool zijn welkom.
Alle nieuws items